Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – De overeenkomst

Artikel 4 – De prijs

Artikel 5 – Levering

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

Artikel 7 – Kosten in geval herroeping

Artikel 8 – Garantie

Artikel 9 – Toepasselijk recht


Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij schriftelijk met andere voorwaarden akkoord is gegaan. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: Footprints

Vestigingsadres : Oosteinde 22, 7772 CB HARDENBERG

Telefoonnummer : 0523-265231

E-mailadres : info@foot-prints.nl

Kvk nummer : 05049871

BTW nummer : NL0011366012B36

Artikel 3. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de bestelling door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 4. Prijzen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW.

2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Prijzen kunnen afwijkend zijn tussen webwinkel en stenen winkel.

Artikel 5. Levering

1. De artikelen worden zoveel mogelijk de zelfde dag na ontvangst van de betaling van de klant naar het bij de bestelling aangegeven afleveradres verzonden. Als artikelen een langere levertijd hebben als 5 werkdagen zal de klant via email hiervan op de hoogte gebracht worden.

2. De artikelen moeten uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de betaling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kunt u de koop onmiddellijk ongedaan maken, Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

3. Levering in gedeelten is toegestaan.

4.Footprints voeten en schoenen doet haar best om de webshop zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval neemt Footprints voeten en schoenen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 6. Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 8 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de klant.

2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Footprints voeten en schoenen retourneren, conform de door footprintsverstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op acties, waarbij vermeld wordt op de homepage dat het recht hierop vervalt.

4. Het herroepingsrecht vervalt als het artikel is gedragen, beschadigd is en/of getracht is zelf een gebrek te herstellen.

5. De goederen dienen in originele verpakking, voorzien van originele labels teruggestuurd te worden. Ongefrankeerde en rembourszendingen worden niet geaccepteerd.

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping

1. Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten voor terugzending voor rekening van de klant.

2. Footprints zal het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de terugzending terug betalen.

Artikel 8. Garantie

1. Heb je onverhoopt een klacht, neem dan zo snel mogelijk contact op met

Footprints voeten en schoenen via email info@foot-prints.nl of telefonisch 0523-265231. Gebreken die door een materiaal- en/of een productiefout veroorzaakt zijn zullen vakkundig worden hersteld. Indien dit niet mogelijk is zal er een vervangend product verstrekt worden. Indien dit ook niet mogelijk is, ontvangt u het aankoopbedrag terug.

2. Slijtage van zolen en hakken, kapotte ritsen en klachten veroorzaakt door ondeugdelijk gebruik van schoenen zijn geen klachten en zullen door ons niet als zodanig behandeld worden.

3. Uitverkoopartikelen vallen niet onder de garantie.

Artikel 9. Toepasselijk recht

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitende Nederlands recht van toepassing.